Polityka Prywatności i Plików Cookies
www.olaiblu.pl

Wersja aktualna na dzień: 04.11.2019r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Aleksandra Nadaj, prowadząca działalność pod firmą Funcreative Aleksandra Nadaj, ul. Sosnowa 55, 07-202 Wyszków, posiadająca numer NIP: 7622001697 oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Jako Administrator Twoich danych osobowych przywiązuję dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przeze mnie Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.olaiblu.pl i zasadach korzystania z nich.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz napisać do mnie na adres: kontakt@olaiblu.pl.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Możesz przekazać swoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

  • kontaktując się ze mną bezpośrednio na podany przeze mnie adres mailowy lub poprzez udostępniony na stronie formularz kontaktowy,
  • zawierając ze mną umowę poprzez formularz zamówienia;
  • zapisując się do newslettera.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz mi swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest mój uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

Zamówienia. Kiedy przesyłasz mi zamówienie poprzez udostępniony formularz zamówienia, zawieramy umowę obejmującą dostarczanie treści cyfrowych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy kursowej. Na tej podstawie wystawiam fakturę, która zawiera Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres (w przypadku, gdy składasz zamówienie jako konsument) lub Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres prowadzonej działalności i NIP (w przypadku, gdy składasz zamówienie jako przedsiębiorca). W każdym przypadku, w celu realizacji zamówienia będzie przetwarzany również Twój adres email i numer telefonu. W związku z realizowaną płatnością przetwarzam również Twoje dane podane w przelewie, w tym numer rachunku bankowego.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji tego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przechowywania jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo faktury z Twoimi danymi osobowymi będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Newsletter. Zapisując się do newslettera przekazujesz mi swój adres e-mail oraz imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Newsletter obsługiwany jest przez spółkę prawa litewskiego – UAB “MailerLite” z siedzibą pod adresem: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, numer płatnika VAT: LT100007448516.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc do mnie na adres mailowy: kontakt@olaiblu.pl lub wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Pliki Cookies i inne technologie śledzące

Moja strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny w związku z korzystaniem przez Ciebie z mojej strony.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Stosowanie tego rodzaju cookies oparte jest na moim prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony.

Inne cookies mogą być zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiać rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies), w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Po zapoznaniu się z nią możesz zdecydować, czy wyrażasz lub nie zgodę na zainstalowanie wskazanych niżej plików cookies.

Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Za pomocą tego oprogramowania nie identyfikuję użytkowników strony, a korzystanie z niego odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Aktywowałam anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics, co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Możesz również zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Facebook Piksel. Strona wykorzystuje również narzędzie marketingowe udostępnione przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, tj. tzw. piksel Facebooka. Pozwala on reklamować stronę za pośrednictwem Facebooka oraz tworzyć kampanie reklamowe.

Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Jednakże Facebook w swojej polityce prywatności (https://www.facebook.com/privacy/explanation), wskazuje, że może łączyć informacje o Twoich działaniach na mojej stronie z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Z poziomu swojego konta na Facebooku, w sekcji „Aplikacje i witryny”, możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych będą mieć tylko zaufane podmioty, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy:

1. LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

2. UAB “MailerLite” z siedzibą pod adresem: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, o numerze płatnika VAT: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu MailerLite, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera;

3. Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA – w celu korzystania z oprogramowania Google Analitycs;

4. Kancelaria Podatkowa Tomasz Moch, ul. Tadeusza Kościuszki 25E, 07-200 Wyszków,  NIP: 7621001761 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach;

5. osoby lub podmioty, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych;

6. podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz piksela Facebooka, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Oba te podmioty przystąpiły do programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield), która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w zakresie podmiotów nią objętych.

Możesz dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu, w jakim przetwarzane są te dane:

1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

a) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
c) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

1) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) jako Administrator danych nie potrzebuję już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy moje prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,

7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzam te dane w prawnie uzasadnionym interesie; mogę nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail: kontakt@olaiblu.pl .

W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).